EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ LEKCE SE SOVIČKOU ROZÁRKOU

V naší ZŠ se stalo již tradicí pořádání edukativně stimulačních lekcí pro budoucí prvňáčky. I v letošním školním roce chceme vašim dětem poskytnout kvalitní přípravu na vstup do první třídy. Celkem deseti lekcemi bude děti provázet sovička Rozárka a jiná lesní zvířátka. Lekce probíhají od podzimu do jara a jsou zakončeny před zápisem do 1. třídy.

 

 

Děti se budou zdokonalovat v níže uvedených oblastech:

 • Jemná motorika, grafomotorika
 • Zrakové vnímání (zrak. diferenciace, analýza, syntéza, paměť)
 • Prostorová orientace, orientace v čase
 • Základní matematické představy
 • Řeč, myšlení
 • Sluchové vnímání (sluch. diferenciace, analýza, syntéza, paměť)

 

Rodič získá:

 • odbornou diagnostiku předčtenářské, předmatematické a předinformační gramotnosti
 • možnost podílet se na průběhu lekcí
 • diagnostiku grafomotoriky
 • základní informace, doporučení, návody, jak pracovat s budoucím školákem
 • náměty a inspiraci pro přípravu dítěte ke školní docházce
 • praktické rady od zkušených pedagogů
 • přehled o chodu a vybavení školy

 

Organizace:

 • celkem 10 lekcí po 45 minutách
 • s sebou pouze přezůvky (pomůcky pro děti budou zajištěny)
 • přítomnost rodiče, zákonného zástupce či jiného dospělého člena rodiny je nezbytná!
 

 

 
 
 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace, IČO: 70988269 Tučapy 116, PSČ 683 01

Facebook: ZŠ MŠ Tučapy

č.ú. 27-3903230257/0100

Ředitel ZŠ a MŠ: 776 386 638


Mob.MŠ: 739 693 433

Mob.ŠJ: 776 083 924

Mob. ŠD: 603 344 555

ID dat.schr.: qp6vq2y
ZŠ: skola@zsmstucapy.cz. MŠ: skolka@zsmstucapy.cz. ŠJ: dvouleta@zsmstucapy.cz