Základní škola

Škola rodinného typu, s malým počtem dětí a přátelským prostředím umožňující individuální přístup k dětem i rodičům. Školní klima je pro nás velmi důležité. Věkově smíšené třídy přirozeně podporují spolupráci a rozvoj sociálních dovedností.
Žáci se už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjí své logické myšlení a s pomocí učitele pracují na zdravém rozvoji celé své osobnosti.  

 

Milé děti a rodiče,
dnes se společně podíváme do školy v Tučapech. Setkáme se zde s žáky a učiteli této školy. Symbolem této školy je moudrá sova Rozárka. A víte proč? Protože děti z této školy  odcházejí na jinou školu s moudrostmi našeho světa, které se zde naučili. Také sova Rozárka dohlíží také na naše prvňáky, aby hezky psali.

A co se v této škole všechno děje?

O velké přestávce chodíme na čerstvý vzduch hrát míčové hry a jiné hry.

Hodné kuchařky nám dělají dobré svačinky. Taky nás baví program Kočičí zahrádky, v němž můžeme projevit své pocity a poslechnout problémy druhých, díky tomu naše problémy se nám nezdají tak strašné.

                                U.S., žákyně 4. ročníku

 

Motto naší školy:

 „Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás.“ (Ernest Legoué)

Proto usilujeme:

  • Rozvíjet osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat,  a také aby byl zodpovědný za své jednání v míře přiměřeně svému věku

  • Rozvíjení logického myšlení - v matematice využíváme prvky metody prof. Hejného

  • Připravit žáka pro multikulturní život  – důraz klademe na výuku angličtiny

  • Vést žáky k využívání komunikačních technologií - využíváme  výpočetní techniky ve všech předmětech,žáci běžně využívají ve výuce přidělený notebook     

  • Využívat efektivní metody výuky, které vedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a respektu

Jazyková a počítačová gramotnost jsou v současné době nezbytným požadavkem kladeným na člověka 21. století.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tučapy, okres Vyškov, příspěvková organizace, IČO: 70988269 Tučapy 116, PSČ 683 01

Facebook: ZŠ MŠ Tučapy

č.ú. 27-3903230257/0100

Ředitel ZŠ a MŠ: 776 386 638


Mob.MŠ: 739 693 433

Mob.ŠJ: 776 083 924

Mob. ŠD: 603 344 555

ID dat.schr.: qp6vq2y
ZŠ: skola@zsmstucapy.cz. MŠ: skolka@zsmstucapy.cz. ŠJ: dvouleta@zsmstucapy.cz